Deklaracja intrastat – zgłaszanie i korekta deklaracji

oferta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi zgłoszeń INTRASTAT w różnych dziedzinach wymiany handlowej pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Zapewniamy szybką, profesjonalną i bezproblemową obsługę zgłoszeń, poprzez przygotowanie i przesyłanie deklaracji INTRASTAT do Izby Celnej za pośrednictwem platformy www.puesc.gov.pl

Oferujemy:

- przygotowanie deklaracji
- reprezentowanie przed Izbą Celną
- przesyłanie drogą deklaracji elektroniczną do Izby Celnej